Модели Командных Ролей В Agile Staff Тренінги, Навчання Та Сертифікації Agile, Scrum, Large-scale Scrum

Модели Командных Ролей В Agile Staff Тренінги, Навчання Та Сертифікації Agile, Scrum, Large-scale Scrum

Product backlog — це документ, який має список вимог до функціональності, які упорядковані згідно зі ступенем важливості. Product backlog представляє список того, що повинно бути реалізовано. Елементи цього списку називаються «історіями» (user story) або елементами backlog-у (backlog items).

Варто зазначити, що описаний у посібнику зі Scrum фреймворк не підлягає зміні. Хоча використання його окремих елементів допустиме, «отриманий результат не буде Scrum». За допомогою Kanban команда може бачити процес виконання завдання, пріоритетність, терміни та людину, яку призначили на завдання. Більш того, є можливість доповнювати, коментувати і при необхідності розділяти завдання.

Детально про поняття та процеси розповідає автор Anywhere Club — бізнес-аналітик Єлизавета Сокол. На офіційній сторінці The Scrum Guide можна почитати докладно, хто, як і навіщо придумав Скрам, а головне, що творці вкладають у це поняття. Проєкт дозволяє підтримувати злагоджену роботу користувачів та виявляти проблеми за декілька хвилин замість кількох годин постійного моніторингу продуктивності. За методикою Scrum у виробничому процесі є визначені ролі, що розбиті на дві групи — «свиней» та «курей».

Зворотний зв’язок здійснюється після завершення кожного спринту, а на підставі отриманої інформації відбувається розробка поліпшень. Є ще одна подія, не позначена як обов’язкова у посібнику зі Scrum, але не менш важлива для досягнення мети продукту — це уточнення беклогу продукту (англ. Product Backlog Refinement). Недосвідчене око може не визначити її як таку, вивчаючи посібник зі Scrum, але ця подія активно використовується в рамках проєктів. Вона необхідна для опрацювання елементів беклогу продукту командою спільно з власником продукту. Backlog Refinement проводять для того, щоб ці елементи мали достатню деталізацію, за потреби були декомпозовані, пріоритизовані та загалом були готові для розгляду на плануванні спринту.

«Уся скрам-команда несе відповідальність за створення цінного, корисного інкремента в кожному спринті». Якщо ви почали освоювати професію бізнес-аналітика або вже стали джуніор фахівцем, то напевно не раз чули про Scrum. Багато команд вважають, що вони «працюють основні поняття в Scrum по Scrum», хоча насправді використовують лише його деякі атрибути. Під час війни українці мають бути обізнані у військових і воєнних питаннях та орієнтуватися в основних термінах. Факти ICTV розповідають, хто вважається військовозобов’язаним в Україні.

основні поняття в Scrum

Запити на виконання робіт (backlog items), що визначені протягом наради з планування спринту (sprint planning meeting), переміщуються в етап спринту. Протягом цієї наради Власник Продукту інформує про завдання, які він хоче, аби були виконані. Тоді Команда визначає, скільки з бажаного вони можуть зробити, щоб завершити необхідні частини протягом наступного спринту[6].

На сьогоднішній день переважна більшість проєктів використовують гнучку філософію Agile. А тепер давайте розглянемо структуру фреймворку трохи докладніше і почнемо з подій Scrum (англ. Scrum Events). Agile (Agile Software Development — «гнучке» розроблення ПЗ) — це філософія, спосіб мислення і набір принципів, описаних в Agile Manifesto, який складається з four головних цінностей і 12 принципів. Завдяки йому зручно організовувати роботу та ще зручніше стежити за прогресом проекту загалом. Важливо пам’ятати, що проєкт на основі Agile завжди виконується в терміни та на чіткий бюджет і менеджер контролює кожну ітерацію.

Іншими словами, фахівець буде допрацьовувати певне завдання, поки клієнт або менеджер не схвалять результат. Скрам (англ. scrum — штовханина; сутичка навколо м’яча (у регбі)) — підхід управління проєктами для гнучкої розробки програмного забезпечення. Scrum — гнучка й неймовірно популярна методологія управління проектами. У ній великий проект розбивається на безліч маленьких підзадач-спринтів, кожна з яких виконується досвідченою та злагодженою командою в середньому за 2 тижні.

Але щоб ефективно використовувати Scrum і Kanban, необхідно навчитися їх впроваджувати й управляти ними. Адже від правильності їх застосування, буде залежати успіх проєкту. А що мається на увазі під вмінням правильно застосовувати філософії Agile, методології Scrum і Kanban? Простими словами, менеджер повинен вміти правильно розподіляти завдання членам команди, стежити за їх успіхами й ефективності роботи та вміти коректувати в разі потреби.

Протягом спринту команда виконує визначений фіксований список завдань (т.з. backlog items). Впродовж цього періоду ніхто не має права змінювати перелік запитів на виконання робіт, що слід розуміти, як заморожування вимог (requirements) протягом спринту. Учасники вебінару дізнаються про різні моделі командних ролей, які допомагають в створенні ефективних та згуртованих Agile команд.

основні поняття в Scrum

Поділ всього обсягу завдань на невеликі робочі цикли дає змогу оперативно виявляти проблеми та непорозуміння із замовником. Постійний зворотний зв’язок допомагає легко вносити зміни на кожному етапі. Scrum-підхід робить проєкт максимально відповідним очікуванням клієнта та кінцевого користувача. По-друге, Scrum — це не якась програма та не методичка, хоча ПЗ для управління проектами на основі скрам та відповідної літератури більш ніж достатньо.

  • Завдяки йому зручно організовувати роботу та ще зручніше стежити за прогресом проекту загалом.
  • Робочий процес передбачає короткі цикли релізу і переоцінку пріоритетів, що сприяє перманентному навчанню і вдосконаленню команди.
  • Product backlog представляє список того, що повинно бути реалізовано.
  • Backlog Refinement проводять для того, щоб ці елементи мали достатню деталізацію, за потреби були декомпозовані, пріоритизовані та загалом були готові для розгляду на плануванні спринту.
  • Щоденні звіти (daily scrum) допомагають виявити проблеми на ранньому етапі, а також оцінювати та координувати роботу працівників.

За підсумками оцінки виконаної роботи та побажань клієнта коригується план наступних спринтів та оновлюється список завдань. Запрошуємо вас на наш вебінар “Моделі командних ролей в Agile Team”. На цьому вебінарі ми розкриємо основні поняття та принципи роботи з моделями командних ролей в Agile командах, а також надамо практичні поради та інструменти для їх ефективного застосування. Команда розробників є відповідальною за доставку потенційно готових частин продукту в кінці кожного спринту (the sprint goal).

основні поняття в Scrum

Якщо розглядати це в контексті розроблення ПЗ, то ітеративний підхід передбачає, що весь процес розроблення розбивається на серію повторюваних циклів. У кожному циклі за короткий проміжок часу відбуваються всі необхідні етапи життєвого циклу розроблення програмного забезпечення (англ. Software Development Life Cycle,SDLC). Спринт — це фіксований період часу, як правило, від 1 до four тижнів, протягом якого команда розробляє та постачає готовий інкремент продукту. Протягом спринту відбуваються всі етапи розробки від планування до тестування, а потім розпочинається новий спринт. Kanban-методологія пропонує високу гнучкість планування, оскільки команди концентруються виключно на поточній роботі.

Робота ділиться на спринти, і тільки досвідчена команда може визначити оптимальну кількість завдань у цих спринтах. Обов’язковий елемент — регулярні зустрічі для синхронізації процесів усіх членів команди. Часова рамка для виконання поставлених завдань дуже відносна, головне — це результат.

Тобто, військовослужбовці вже служать у ЗСУ, військовозобов’язані лише готуються. Навчальний центр «Мережні Технології» допоможе вам успішно опанувати принципами Agile на наших бізнес-тренінгах та курсах з проєктного менеджменту. Підібрати відповідний курс вам допоможе наш менеджер НЦ – контакти.

Згідно з визначенням із посібника зі Scrum, Scrum — це «легкий фреймворк, який допомагає людям, командам та організаціям створювати цінність за допомогою адаптивних рішень комплексних проблем. Кожен елемент фреймворку слугує певній меті, необхідній для досягнення загальної цінності та результатів». Scrum — одна з найпопулярніших гнучких методологій розробки програмного забезпечення з сімейства Agile. Легка й доступна у використанні, але складна в засвоєнні, якщо вірити офіційному опису. На практиці вся складність зводиться до того, щоб навчити розробників та інших фахівців дотримуватися цієї методології в роботі. Щоб ви не плуталися в різноманітті термінів, давайте розбиратися, в чому різниця, які особливості кожного методу і який з них краще обрати для свого проєкту.

Давайте ж розглянемо окремо філософію, кожну з методологій і в чому їх особливості. Product Owner (власник продукту) забезпечує постійний зв’язок із замовником. Він розуміє цінність та призначення продукту, а також визначає набір завдань та їхню пріоритетність. Загалом на плечі Product Owner лягає реалізація взаємодії команди із замовником та координація розвитку проєкту. Саме так називається кожне невелике підзавдання, з яких складається проект.

А для цього необхідна якісна комунікація інвесторів, розробників та користувачів, наявність команди мотивованих професіоналів, регулярний аналіз виконаної роботи та пошук кращих рішень. Scrum — це кістяк процесу, який включає набір методів і попередньо визначених ролей. Scrum проєкти відрізняються прозорим процесом роботи, який легко контролювати та адаптувати під нові вимоги. Регулярні наради дають можливість швидко реагувати на побажання замовника та ефективно вибудовувати роботу всередині команди. Продукт беклог — документ, що динамічно змінюється, до нього регулярно додається новий функціонал і виключаються завдання, що втратили свою актуальність.

Термін «Scrum» перекочував у проєктний менеджмент із регбі та буквально означає «сутичка». При виникненні суперечливої ситуації команди шикуються одна проти одної, а головне завдання гравців — дійти з м’ячем до центру, розштовхавши інших. У роботі цей принцип виглядає так само, тільки замість сили у гравців аргументи. Команда діє спільно заради досягнення єдиної мети, засвоює уроки з попереднього досвіду, аналізує успіхи та невдачі, щоб удосконалюватися. Робочий процес передбачає короткі цикли релізу і переоцінку пріоритетів, що сприяє перманентному навчанню і вдосконаленню команди. Головна мета цих принципів — задоволений клієнт з реалізованим проєктом на фініші.

Product backlog відкритий для редагування усім учасникам Scrum-процесу. Рев’ю спринту – найважливіший етап, на якому презентуються та пояснюються результати роботи. Саме на такій зустрічі команда отримує максимально докладний зворотний зв’язок від замовника.

Додавайтеся на нашу сторінку в fb та приєднуйтесь до наших спільнот. Ми не працюємо з клієнтами з Росії та тими, хто платить там податки. Давайте спробуємо з’ясувати, що ж насправді він собою являє і чим відрізняється від Agile.

Condividi questo post

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

it_ITItalian
×